Publiski pieejama peldvieta pie Plaužu ezera


2020.gadā ir stājies spēkā jauns sadarbības līgums ar Taurupes pagasta pārvaldi. Līgums nosaka, ka zemes īpašnieks SIA "Kalnavota Akmens" nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas piekļuvi Plaužu ezeram publiskai lietošanai nodotajā zonā (skat. attēlu). Savukārt Taurupes pagasta pārvalde uztur kārtībā un apsaimnieko šo publiski pieejamo zonu.

Ar līgumu apstiprinātie lietošanas noteikumi:

Publiski pieejamās teritorijas lietošanas noteikumi
(Versija 02.03.2020)

 

Publiskās teritorijas noteikumi


Izmantojot publiski pieejamo teritoriju, aizliegts:

1. Iebraukt teritorijā ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem izņemot velosipēdus, kā arī ar transporta līdzekļiem, kuri pēc Ceļu satiksmes likuma neatbilst mehāniskā transportlīdzekļa terminam, izņemot specializētos invalīdu transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti paredzētajām funkcijām, un transportlīdzekļus, kas paredzēti teritorijas apsaimniekošanai vai uzraudzībai;
2. Izrakt vai citādi bojāt stādījumus, lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus;
3. Liegt citiem teritorijas apmeklētājiem brīvi pārvietoties un atpūsties pludmalē.
4. Bērnu rotaļu laukumā izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus, lietot alkoholiskos dzērienus, jebkādas apreibinošas vielas vai smēķēt. Rekreācijas teritorijā ir atļauts smēķēt tikai netraucējot citiem atpūtniekiem. Uzmanību: izsmēķus atļauts mest tikai atkritumu tvertnēs.
5. Piegružot teritoriju un ūdeni ar jebkāda veida atkritumiem. Atkritumi jāievieto atkritumu tvertnēs vai konteinerā.
6. Bojāt jebkuru teritorijas aprīkojumu un informatīvos stendus vai norādes.
7. Ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus vai grilēt tam neparedzētās vietās.
8. Izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus.
9. Mazgāties vai lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus.
10. Nokārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes.
11. Klusajā stundā no plkst. 23:00 līdz 7:00 trokšņot: atskaņot mūziku, darbināt transportlīdzekļu motorus vai citādi trokšņot (šis noteikums neattiecas uz iepriekš saskaņotiem pasākumiem).
12. Veikt jebkāda veida komercdarbību, saimniecisko darbību, reklāmas kampaņas, klientu piesaistīšanas pasākumus vai cita veida darbības.

Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi.

Par noteikumu neievērošanu Pagasta pārvaldes pārstāvim, Pašvaldības policijai vai Īpašniekam ir tiesības pārkāpējus izraidīt no publiski pieejamās teritorijas vai administratīvi sodīt.

PLAUDIS.lv
Visas tiesības paturētas